top of page

PRIVACYBELEID 

 

Alpenwijn is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om correct en vertrouwelijk met uw informatie om te gaan en om uw 
privacy te beschermen. We willen u hier in alle openheid over informeren.  

 

Op deze pagina vertellen wij u: 

 

• welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt of wanneer u uw gegevens 
   aan ons verstrekt; 
• waarom we deze gegevens verzamelen; 
• waar u toestemming voor geeft. 

 

Uw rechten 

 

We wijzen u graag ook op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten 
aanzien van de bescherming van uw eigen privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van toepassing en heeft u de volgende rechten: 

 

• Het recht op inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens. 
• Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. 
• Het recht op intrekking van de toestemming als wij uw gegevens met uw toestemming 
   hebben verkregen. 

 

Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan 
vernemen wij dat graag. 

 

Persoonsgegevens die wij bewaren 

 

Alpenwijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens: 

 

• Naam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• Emailadres 
• Leeftijd 
• Geslacht 
• Toestemming om foto's te mogen plaatsen 

 

Doel verwerking persoonsgegevens 

 

Alpenwijn verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.  

 

Adres- en contactgegevens bewaren wij om: 
• de bestelde goederen bij u te kunnen afleveren; 


• u te kunnen vragen naar uw ervaringen en het kunnen maken van eventuele 
   vervolgafspraken; 
• u zo op de hoogte te kunnen brengen van mooie aanbiedingen, acties en beursdagen. 

 

Geboortedatum 
Uw geboortedatum bewaren wij omdat wij zeker moeten weten dat u de wettige leeftijd 
heeft om alcohol te mogen nuttigen en kopen. 

 

Geslacht 
Uw geslacht noteren wij omdat wij u graag met de juiste titel aanspreken. 

 

Foto’s 

 

Wanneer wij foto’s maken en gebruiken waarop u herkenbaar in beeld bent, vragen wij 
hiervoor altijd uw toestemming. 

 

Zo lang bewaren wij persoonsgegevens 

 

• De gegevens die gekoppeld gaan worden aan een factuur of offerte blijven 7 jaar 
   bewaard, omdat dit voor de Belastingdienst verplicht is.  
• De periode van 7 jaar gaat in vanaf de laatste door u geplaatste order. 
• De gegevens waarop geen actie genomen wordt, verdwijnen na 12 maanden uit het 
   bestand.  
• Als u aangeeft dat uw gegevens uit het bestand verwijderd moeten worden, zullen wij 
   dit doen vanwege het recht dat u heeft op vergetelheid. Dit gebeurt binnen een 
   maand na uw verzoek. 
• Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt kan het voorkomen dat wij u 
   naar persoonlijke informatie vragen omdat dit van belang kan zijn voor de verwerking 
   van uw vraag. Deze informatie zal als bovengenoemd behandeld worden. Dit geldt ook 
   als u op de website van Alpenwijn een formulier invult; voor downloadformulieren; bij  
   inschrijvingen voor events; voor aanmelden voor nieuwsbrieven of het invullen van 
   contactformulieren. 
• Als u hier expliciet toestemming voor geeft, kunnen wij u periodiek relevante 
   informatie sturen of aanbiedingen doen via telefoon of e-mail.  
• U kunt zich te allen tijde afmelden voor mailingen en/of nieuwsbrieven van onze kant. 
   Uitschrijven kan onderaan elke e-mail die u van ons krijgt.  
• Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, aanpassen of deze uit onze bestanden wilt 
   laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Alpenwijn via mail of telefoon. Onze 
   contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

De gegevens die wij van u hebben worden niet aan andere ontvangers en/of organisaties 
verstrekt, niet binnen en ook niet buiten de EU. 

 

Alleen de directie van Alpenwijn heeft toegang tot de persoonsgegevens. De directie van 
Alpenwijn heeft een geheimhoudingsplicht betreffende uw gegevens en is zich daarvan bewust. 

 

Cookies 

 

Op dit moment maken wij geen gebruik van cookies. Verandert dit, dan passen wij dit direct 
aan in ons privacybeleid. 

 

Beveiliging persoonsgegevens  

 

Wij testen, beoordelen en evalueren regelmatig de beveiligingsmaatregelen. De beveiliging 
van de persoonsgegevens gaat volgens het continuproces: Plan-Do-Check-Act. Dat betekent 
dat op vaste momenten (1 x per maand) alle lijsten worden nagekeken. Wij controleren dan 
of alles nog up-to-date is. Vervolgens werken wij, waar nodig, alle gegevens bij. 

 

Onze gegevens 

 

Wij vertrouwen erop dat wij u met bovenstaande informatie voldoende hebben 
geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen of loopt u tegen onduidelijkheden aan, neem dan 
gerust contact met ons op. 

 

Alpenwijn 
Boliestraat 29
7001 BB Doetinchem 
0314-745117 
Info@alpenwijn.nl

bottom of page