logo%20AW_2kleuren_edited.png
het%20beste%20uit%20de%20alpen%20ROOD%20
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

PRIVACYBELEID

Alpenwijn is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om correct en vertrouwelijk met uw informatie om te gaan, en uw privacy te beschermen. We willen u hier in alle openheid over informeren. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt of u gegevens aan ons geeft. Waarom we deze gegevens verzamelen, en leggen we ook uit waar u toestemming voor geeft.

We wijzen u graag ook op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u daar heeft ten aanzien van de bescherming van uw eigen privacy.


Vanaf 25 mei 2018 is de wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassingen heeft u de volgende rechten.
Het recht op inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens. Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Als wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen, heeft u het recht op intrekking van die toestemming.

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving,
Dan horen we dat natuurlijk graag.


Het opslaan van uw adresgegevens doen wij omdat:
*we de bestelde goederen bij u afkunnen leveren,
*we u kunnen benaderen om na te vragen of alles naar wens was,
en eventueel vervolgafspraken te maken.
*we u dan op de hoogte kunnen brengen van mooie aanbiedingen, acties en beursdagen.


*Ook het bewaren van uw geboortedatum heeft een rede : namelijk dat we zeker weten dat u
de leeftijd heeft waarop u wettig alcohol mag nuttigen en kopen.

*De reden dat wij uw geslacht noteren is dat we u met de juiste titel aanspreken.

*Tevens zullen wij, als er foto's gemaakt worden en u bent herkenbaar in beeld,
toestemming aan u vragen of dit mag.
Dit doen wij omdat u een klant, afnemer bent bij Alpenwijn.

Dus samengevat zijn dit de gegevens die wij bewaren:
Naam,
Adres,
Telefoonnummer,
Emailadres,
Leeftijd, en geslacht.
En toestemming om foto's te mogen plaatsen.

De gegevens die gekoppeld gaan worden aan een factuur of offerte zullen 7 jaar bewaard blijven,
omdat wij voor de belastingdienst dit 7 jaar moeten bewaren. De 7 jaar gaat in na de door u laatste geplaatste order. De gegevens waar geen actie opgenomen wordt verdwijnen na 12 maanden uit het bestand. Als u aangeeft dat uw gegevens uit het bestand verwijderd moeten worden, zullen wij dit doen omdat u recht heeft op de vergetelheid. Dit gebeurt binnen een maand. Wanneer u een E-mail of ander bericht naar ons verzendt kan het gebeuren dat wij u naar persoonlijke informatie vragen omdat dit van belang kan zijn voor de verwerking van uw vraag en zal net als bovenstaande behandeld worden. Dit geldt ook als u op de website van Alpenwijn een formulier invult;
voor downloadformulieren; inschrijvingen voor events; aanmelden voor nieuwsbrieven of het invullen van contactformulieren. Indien u hier expliciet toestemming voor geeft, kunnen wij u periodiek relevante informatie sturen of aanbiedingen doen middels telefoon of E-mail. U kunt zich te allen tijde afmelden voor E-mailing en of nieuwsbrieven van onze kant. Uitschrijven kan onderaan elke E-mail die u van ons krijgt. Als u uw persoonlijke gegevens in wilt zien, aanpassen of deze uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Alpenwijn via mail of telefoon. De contactgegevens die u daarvoor kunt gebruiken vind u onderaan deze pagina. De gegevens die wij van u hebben worden niet aan andere ontvangers, organisaties verstrekt. Niet binnen en ook niet buiten de EU.

Momenteel maken wij geen gebruik van Cookies, maar mocht dit gaan veranderen zullen wij dit onmiddellijk aanpassen in ons privacy beleid.

Bij de persoonsgegevens kan alleen de directie van Alpenwijn komen. De directie van Alpenwijn heeft een geheimhoudingsplicht betreffende uw gegevens, en zijn zich daarvan bewust.
Wij zullen dus geen gegevens aan anderen doorgeven.

Tevens zullen wij regelmatig de beveiligingsmaatregel
testen, beoordelen en evalueren.
De beveiliging van de persoonsgegevens gaat volgens het continu proces.

Plan-Do-Check-Act.
*Dit betekent dat op vaste momenten,
*1 x per maand de lijsten na worden nagekeken,
*checken of alles nog up to date is,
*vervolgens bijwerken waar nodig is.
Ervan uitgaande dat wij u voldoende hebben geïnformeerd, staan hier onder onze gegevens.

Mocht u toch nog vragen of
onduidelijkheden hebben neem gerust
contact met ons op.

Alpenwijn

0314-745117
info@alpenwijn.nl